Jaarverslag 2019

14 ”De start van De Velduil. Dat was voor de kinderen en de leerkrachten van De Brug en Klavertje Vier natuurlijk de belangrijkste gebeurtenis van het afge- lopen jaar. De twee scholen moesten fuseren, omdat beide scholen in stand houden geen optie was en ze samen sterker zijn. De voorbereidingen voor de fu- sie hebben ruim twee jaar geduurd. Daarbij speelden ook de kinderen en de ouders een belangrijke rol. Zij konden aangeven wat ze belangrijk vonden om te behouden, en wat beter kon. We hebben nu één school met 355 leerlingen en een team van 35 collega’s, vooralsnog gevestigd op twee locaties. Op locatie Eggeveld – het oude Klavertje Vier – zit de bovenbouw. Op locatie Beverakker – voorheen De Brug – zit de onderbouw. Eén van de belangrijkst pijlers van De Velduil is het Piramide onderwijs dat de afgelopen zeven jaar vorm heeft gekregen op Klavertje Vier. De schaalgrootte van de nieuwe school biedt ons nu de kans dat onderwijs van hoogbegaafde leerlingen nog beter in te richten. We proberen op De Velduil een balans te vinden tussen een derde hoogbegaafde kinderen en tweederde, wat we noemen, reguliere kinderen. Tegelijk bieden we ook de reguliere groepen veel verrijkingsstof aan. Maatwerk zit onze school nu eenmaal in de genen. Omdat we vinden dat je de Piramide kinderen niet te veel moet afzonderen van hun leeftijdgenoten, han- teren we een ander concept dan de meeste hoog­ begaafdenscholen. We hebben ervoor gekozen om de hoogbegaafde kinderen ’s ochtends apart les te geven en ze ’s middags te combineren met de reguliere groep. Hier hebben alle kinderen profijt van. Het ochtendprogramma bestaat uit basisvakken zo- als, rekenen, taal, spelling en lezen. ’s Middags, in de gecombineerde groepen, zijn de lessen meer gericht op wereldoriëntatie, begrijpend lezen en creatieve vakken. Daarbij hebben alle kinderen sowieso meer ruimte om hun eigen tempo en hun eigen weg te volgen. Onze lessen zijn er niet primair op gericht om kennis op te doen, maar meer om vaardigheden te ontwik- kelen. Het vinden van antwoorden vinden we minder belangrijk dan het bedenken van de weg waarlangs je tot de antwoorden kunt komen. Hoe zoek en ver- werk je informatie, daar gaat het om. Ook onze ‘reguliere’ kinderen bieden we veel verrijkingsstof aan 6 Fusie “Door de fusie kunnen we de kinderer het b este onderwijs b lijven bieden”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=